Družina - Projekty
Jste zde: zsrepiste.cz / Družina / Projekty

Projekty

 

 

Školní rok 2019/2020

informace pro rodiče: Informace_pro_rodiče_žáků_-_školní_klub_a_školní_družina.docx

přihláška šd/šk: Přihláška_ŠD_ŠK(1).docx:

potvrzení o postavení na trhu práce (oba zákonní zástupci):Potvrzení_o_postavení_na_trhu_práce(1).doc

potvrzení o evidenci OSVČ: OSVC_-_potvrzeni_o_v_evidenci_CSSZ.docx

monitorovací list (jeden ze zákonných zástupců): Monitorovací_list_podpořené_osoby_.docx

 

Školní rok 2018/2019

Pro roky 2018 - 2022 získala naše škola dotaci z Operačního programu Zaměstnanost  na realizaci projektu  Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory r.č. Z.03.1.51/0.0/0.0/17_077/000778. Finanční prostředky tohoto programu nám umožňují rozšířit provoz stávající školní družiny do 17,00 hodin.

Současně bude v prostorách školyprobíhat „Školní klub“pro žáky 3. – 5. ročníku (v případě nenaplnění kapacity i pro žáky mladší). Cílem klubu bude rozvíjet v dětech kreativitu, komunikační schopnosti, jazykové znalosti, etiku a sebedůvěru prostřednictvím výtvarných, sportovní, hudebních a uměleckých aktivit. Tyto činnosti budou celoroční náplní klubu. Vašim dětem se budou věnovat tito pedagogové:

paní Veronika Bystroňová – sportovní, výtvarné činnosti

paní Renáta Erdosová - divadelní činnost

paní Oldřiška Honsová - sborový zpěv

paní Ivana Rodková - tvořivá činnost

Systém docházky, omlouvání, termíny úhrady poplatku, přihlašování a odhlašování je stejný jako ve školní družině. Provozní doba je od ukončení vyučování do 16ti hodin s tím, že pokud  bude nutné, může žák přejít do ŠD, která má navazující provoz do 17,00 hodin.

S dětmi, které se budou ve Školním klubu věnovat dramatické a pěvecké činnosti, se chceme v průběhu roku účastnit vyhlášených soutěžích, přehlídek a společenských akcí  .

Poplatek za měsíc činí 120 Kč/žák.

Vzhledem k tomu, že činnost je dotována EU je nutné k přihlášce doložit i požadované přílohy.

1. přihláška přihláška šd a šk.docx

2. potvrzení zákonných zástupců o postavení na trhu práce (dokládá se jednou a platí po celou dobu trvání projektu - nutné aktualizovat):

 -  pro zaměstnance, na ÚP, studující:  Potvrzení_o_postavení_na_trhu_práce.doc

-  pro OSVČ: OSVC_-_zadost_o_potvrzeni_v_evidenci_CSSZ.docx

3. monitorovací list (vyplňuje se jednou a to při vstupu a výstupu žáka z projektu):  dostane rodič k vyplnění po předání vyplněné přehlášky a potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců ve škole. 

 

Kapacita Školního klubu je omezena, po naplnění kapacity již nebudou žáci přijímáni.

 

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy.


 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava