Základní škola - Základní škola
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola

Základní škola

img

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Řepiště,  příspěvkové organizace

Motivační název:  S vědomostmi za poznáním

základní škola

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Organizace školního roku:

 

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny

od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024

 Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny

12. února - 18. února 2024

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny

od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 • Státní svátky České republiky
 • 28. září - Den české státnosti
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
 • 29. březen - Velký pátek
 • 8. květen - Den vítězství
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

 

Ostatní svátky:

 • 24. prosinec - Štědrý den
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční
 • 1. leden - Nový rok
 • 1. duben - Velikonoční pondělí
 • 1. květen - Svátek práce

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu


Pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Mgr. Martina Bastová, Mgr. Dušan Ignačík, MBA, Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková, Mgr. Libuše Oborná, Mgr. Jana Šnajdrová, Mgr. Adéla Pollová (t.č. RD), Mgr. Petra Kornášová (t.č. MD), Mgr. Zuzana Georgiou, Mgr. Andrea Bastová, Mgr. Agáta Bezděková, Mgr. Pavlína Skybíková, Šárka Přívarová, Lenka Henychová, Bc. Lucie Švancerová, Bc. Antonie Ondřeková, Bc. Markéta Lipová, Bc. Tereza Körnerová (MD), Bc. Ivana Rodková, Adéla Kaňoková, Veronika Bystroňová, Martina Stolinská, Mgr. Oldřiška Honsová, Ing. Šárka Šodková

Nepedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Iveta Fridrichová, Daniela Jakubcová, Hedvika Nespěšná, Marie Pokorná, Eva Salamonová, Eva Sláma Rampáčková, Pavla Šindelová, Martina Sumíková, Lucie Skotnicová (RD), Marie Drastichová, Romana Vlčková, Veronika Eschnerová.

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.

22

Mgr. Libuše Oborná

2.

23

Mgr. Jana Šnajdrová

3.

21

Mgr. Andrea Bastová

4.

23

Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková

5.

19

Mgr. Zuzana Georgiou, AP Martina Stolinská

Pedagogové bez třídnictví :

Mgr. Martina Bastová - ředitelka

Mgr. Dušan Ignačík, MBA - zástupce ředitelky pro vzdělávání 

Mgr. Agáta Bezděková - katechetka

Mgr. Adéla Pollová (RD), Mgr. Petra Kornášová (MD)

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0.hod.   7,00  -  7,45 hod.
1.hod.   8,00  -  8,45 hod.
2.hod.   8,55  -  9,40 hod.
3.hod.   10,00 - 10,45 hod.
4.hod.   10,55 - 11,40 hod.
5.hod.   11,50 - 12,35 hod.
6.hod.   12,45 - 13,30 hod.
7.hod.   13,40 - 14,25 hod.

Budova školy se pro žáky otvírá 20 minut před zvoněním na první vyučovací hodinu.

 

Charakteristika školy

 • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
 • V budově školy se mimo tříd nachází i 3 oddělení školní družiny. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem.
 • Výuka tělesné výuky probíhá v prostorné školní tělocvičně v těsné  blízkosti základní školy.  Základní škola a mateřská škola se zaměřují na pohybové aktivity dětí a žáků během celého školního roku. Děti již od mateřské školy pravidelně navštěvují výuku plavání a týdenní kurzy lyžování.
 • Nejen žáci školy mohou navštěvovat odpolední (školou organizované) volnočasové aktivity jako např. keramický kroužek, kurzy grafické techniky, sborový zpěv, vaření, hru na boomwhackers, hravé rébusy, šachový kroužek apod. Děti mohou využít i nabídky ZUŠ Vratimov, se kterou naše škola velice dobře spolupracuje a začít se učit hře na hudební nástroj, nebo si vybrat některý kurz  (kroužek) SVČ Vratimov. V rámci školní družiny je možné také navštěvovat aktivity jako Coolišáci (zaměření na ekologii) nebo sportovní hry. 
 • V roce 2009 došlo k rekonstrukci a modernizaci budovy základní školy. Ve školním roce 2010/2011 byly dovybaveny interiéry (šatny, vstupy, školní družina), učebny (počítačová, interaktivní tabule), upravena školní zahrada (herní prvky, chodníky, sportovní a relaxační zóny), vystavěna tzv. zelená učebna v prostoru školní zahrady. V současné době jsou však prostory určené pro výuku a  zázemí zaměstnanců nedostatečné a proto s velkou radostí vítáme výstavbu nové školy. 
 • Školní rok 2023-2024 by měl být poslední rok v původní starší budově. Od září 2024 by se výuka měla přemístit do nové školy, která je stavebně propojena s tělocvičnou. Součástí budovy bude i výdejna stravy. Zvýší se tak bezpečnost žáků, protože se omezí přecházení přes frekventovanu komunikaci.
 • V roce 2014 byla dokončena a uvedena do provozu přístavba nového oddělení mateřské školy a vybudovaná zahrada se zaměřením na ekologickou výchovu.
 • Škola  usiluje o otevřenost, úzce spolupracuje s rodinami žáků, pořádá četnou řadu zajímavých akcí, které se střetávají s kladným ohlasem veřejnosti.
 • Základní školu navštěvuje 108 žáků v 5ti třídách, mateřskou školu navštěvuje 84 dětí  ve třech odděleních.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, ve kterém má silnou podporu.

Výchovně vzdělávací činnost

Stěžejním úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich šanci na úspěch. K dosažení tohoto cíle je potřebná i realizaci níže uvedených skutečností.

 • Všestranná podpora moderních vyučovacích metod směřujících k motivaci a aktivizaci žáků ve vyučování – netradiční formy výuky, projektové vyučování.
 • Potírání šikany  i jejich náznaků, agresivity a vandalismu žáků, eliminování projevů rasismu podle stanovených pravidel. Stálé aktualizování témat školního preventivního programu tak, aby vedla k osvojení preventivních ochranných kompetencí.
 • Preferování individuálního přístupu k žákům.
 • Využívání formativniho hodnocení žáků.
 • Prezentování úspěchů, snah a zlepšení nejen jednotlivců, ale především žákovských kolektivů.
 • Podporování rozvoje talentovaných dětí.
 • Udržení kvalitní výuky anglického jazyka ve všech ročnících.
 • Výuka předmětu Etické výchovy od 1. do 5. ročníku.
 • Vytváření nabídek zájmových aktivit podle poptávky.
 • Zajištění podmínek pro plynulý a nenásilný přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ - společné aktivity, kulturní a sportovní akce dětí MŠ a žáků.
 • Realizování pobytů dětí základní i mateřské školy v přírodě, lyžařských výcviků a plaveckých kurzů.

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • Obec Řepiště
 • Magistrát města Frýdku - Místku
 • Pedagogicko - psychologická poradna ve Frýdku - Místku
 • Policie ČR
 • SVČ Vratimov
 • Knihovna Řepiště
 • SDH Řepiště
 • Městské kulturní středisko Vratimov
 • Český červený kříž
 • Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jíčín
 • ZUŠ Vratimov

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava