Základní škola - Základní škola
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola

Základní škola

img

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Řepiště,  příspěvkové organizace

Motivační název:  S vědomostmi za poznáním

základní škola

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Organizace školního roku:

 

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2023.

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny

od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023

 Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

Pololetní prázdniny

pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny

6. února - 12. února 2023

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny

od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 • Státní svátky České republiky
 • 28. září - Den české státnosti
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
 • 7. duben - Velký pátek
 • 8. květen - Den vítězství
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

 

Ostatní svátky:

 • 24. prosinec - Štědrý den
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční
 • 1. leden - Nový rok
 • 10. duben - Velikonoční pondělí
 • 1. květen - Svátek práce

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu


Pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Mgr. Martina Bastová, Mgr. Věra Némethová, Mgr. Anna Klosová, Mgr. Jana Šnajdrová, Mgr. Adéla Pollová, Mgr. Petra Kornášová, Mgr. Zuzana Georgiou, Mgr. Andrea Bastová, Mgr. Agáta Bezděková, Mgr. Pavlína Skybíková, Šárka Přívarová, Lenka Henychová, Bc. Lucie Švancerová, Bc. Antonie Ondřeková, Bc. Markéta Lipová, Bc. Tereza Körnerová (RD), Bc. Ivana Rodková, Adéla Kaňoková, Veronika Bystroňová, Martina Stolinská, Mgr. Oldřiška Honsová, Lucie Pýchová, Ing. Šárka Šodková

Nepedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:
Iveta Fridrichová, Daniela Jakubcová, Hedvika Nespěšná, Marie Pokorná, Eva Salamonová, Eva Sláma Rampáčková, Pavla Šindelová, Martina Sumíková, Lucie Skotnicová (RD), Marie Drastichová, Jana Křížová, Romana Vlčková.

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.

23

Mgr. Jana Šnajdrová

2.

21

Mgr. Andrea Bastová

3.

24

Mgr. Věra Némethová

4.

20

Mgr. Zuzana Georgiou

AP: Martina Stolinská

5.

18

Mgr. Anna Klosová

Pedagogové bez třídnictví :

Mgr. Martina Bastová - ředitelka

Mgr. Petra Kornášová - zástupkyně ředitelky pro vzdělávání 

Mgr. Adéla Pollová

Mgr. Agáta Bezděková - katechetka

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0.hod.   7,00  -  7,45 hod.
1.hod.   8,00  -  8,45 hod.
2.hod.   8,55  -  9,40 hod.
3.hod.   10,00 - 10,45 hod.
4.hod.   10,55 - 11,40 hod.
5.hod.   11,50 - 12,35 hod.
6.hod.   12,45 - 13,30 hod.
7.hod.   13,40 - 14,25 hod.

Budova školy se pro žáky otvírá 20 minut před zvoněním na první vyučovací hodinu.

 

Charakteristika školy

 • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
 • V budově školy se mimo tříd nachází i 3 oddělení školní družiny. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem.
 • Výuka tělesné výuky probíhá v prostorné školní tělocvičně v těsné  blízkosti základní školy.  Základní škola a mateřská škola se zaměřují na pohybové aktivity dětí a žáků během celého školního roku. Děti již od mateřské školy pravidelně navštěvují výuku plavání a týdenní kurzy lyžování.
 • Nejen žáci školy mohou navštěvovat odpolední (školou organizované) volnočasové aktivity jako např. keramický kroužek, kurzy grafické techniky, sborový zpěv, vaření, hru na boomwhackers, hravé rébusy, šachový kroužek apod. Děti mohou využít i nabídky ZUŠ Vratimov, se kterou naše škola velice dobře spolupracuje a začít se učit hře na hudební nástroj, nebo si vybrat některý kurz  (kroužek) SVČ Vratimov. V rámci školní družiny je možné také navštěvovat aktivity jako Coolišáci (zaměření na ekologii) nebo sportovní hry. 
 • V roce 2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy základní školy. Ve školním roce 2010/2011 byly dovybaveny interiéry (šatny, vstupy, školní družina), učebny (počítačová, interaktivní tabule), upravena školní zahrada (herní prvky, chodníky, sportovní a relaxační zóny), vystavěna tzv. zelená učebna v prostoru školní zahrady. V současné době jsou však prostory určené pro zázemí zaměstnanců (sborovna, šatna, spisovna, archív, aj.) nedostatečné a proto s velkou nadějí vítáme snahu zřizovatele o zlepšení podmínek pro výuku - výstavbu nové školy. 
 • V roce 2014 byla dokončena a uvedena do provozu přístavba nového oddělení mateřské školy a vybudovaná zahrada se zaměřením na ekologickou výchovu.
 • Škola  usiluje o otevřenost, úzce spolupracuje s rodinami žáků, pořádá četnou řadu zajímavých akcí, které se střetávají s kladným ohlasem veřejnosti.
 • Základní školu navštěvuje 104 žáků v 5ti třídách, mateřskou školu navštěvuje 82 dětí  ve třech odděleních.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, ve kterém má silnou podporu, jelikož zachování  školy je jednou z priorit vedení obce.

Výchovně vzdělávací činnost

Stěžejním úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich šanci na úspěch. K dosažení tohoto cíle je potřebná i realizaci níže uvedených skutečností.

 • Všestranná podpora moderních vyučovacích metod směřujících k motivaci a aktivizaci žáků ve vyučování – netradiční formy výuky, projektové vyučování.
 • Potírání šikany  i jejich náznaků, agresivity a vandalismu žáků, eliminování projevů rasismu podle stanovených pravidel. Stálé aktualizování témat školního preventivního programu tak, aby vedla k osvojení preventivních ochranných kompetencí.
 • Preferování individuálního přístupu k žákům.
 • Využívání formativniho hodnocení žáků.
 • Prezentování úspěchů, snah a zlepšení nejen jednotlivců, ale především žákovských kolektivů.
 • Podporování rozvoje talentovaných dětí.
 • Udržení kvalitní výuky anglického jazyka ve všech ročnících.
 • Výuka předmětu Etické výchovy od 1. do 5. ročníku.
 • Vytváření nabídek zájmových aktivit podle poptávky.
 • Zajištění podmínek pro plynulý a nenásilný přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ - společné aktivity, kulturní a sportovní akce dětí MŠ a žáků.
 • Realizování pobytů dětí základní i mateřské školy v přírodě, lyžařských výcviků a plaveckých kurzů.

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • Obec Řepiště
 • Magistrát města Frýdku - Místku
 • Pedagogicko - psychologická poradna ve Frýdku - Místku
 • Policie ČR
 • SVČ Vratimov
 • Knihovna Řepiště
 • SDH Řepiště
 • Městské kulturní středisko Vratimov
 • Český červený kříž
 • Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jíčín
 • ZUŠ Vratimov

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava