Družina - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Družina / Aktuality

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 29.8.2023

Informace o provozu školní družiny během začátku školního roku 2023/2024

V pondělí 4.9.2023 bude provoz školní družiny pro všechny žáky:

Ranní družina od 7:00 – 7:40 hod.

Odpolední družina od 8:45 - 14:00 hod.

 

V úterý 5.9. a ve středu 6.9. bude provoz školní družiny pro 1. ročník:

Ranní družina 6:00 – 7:40 hod.

Odpolední družina 9:40 – 16:40 hod.

 

Ve čtvrtek 7.9. a v pátek 8.9. bude provoz školní družiny pro 1. ročník:

Ranní družina 6:00 – 7:40 hod.

Odpolední družina 10:45 – 16:40 hod.

 

Od úterý 5.9. do pátku 8.9. bude provoz ŠD pro 2. – 5. ročník v běžném režimu.

Ranní družina: 6:00 – 7:40 hod.

Odpolední družina: 11:40 – 16:40 hod.

 

Organizace školní družiny  v následujícím školním roce 2023/2024

Ranní družina 6:00 - 7:40 hod. Příchod do ranní družiny nejpozději do 7:20 hod.

Odpolední družina 11:40 - 16:40 hod.

Vychovatelky ŠD

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26. 6. 2023 

Organizace posledního týdne ve školním roce 2022/2023 v rámci ŠD

Vážení rodiče, školní družina bude v tomto týdnu, tj. od 26.6. do 29.6., probíhat v běžném režimu.

V pátek 30. 6. 2023 bude provoz školní družiny zkrácen do 14:00 hodin. V případě, že bude Vaše dítě odcházet samo, informaci je potřeba doložit paním vychovatelkám písemně. Bez písemného potvrzení nelze žáky odcházející samotné uvolňovat ze školní družiny.

Pokud bude Vaše dítě odcházet domů po předání vysvědčení, je možnost stravování ve školní jídelně od 11:30 - 12:30 hod. nebo odhlášení stravy.

V tomto týdnu bude k "poslednímu prohlédnutí" sekce se ztrátami a nálezy. Pokud Vám tedy něco chybí můžete si zapátrat u nás. Po ukončení školního roku věci odvezeme na charitu a darujeme potřebným. 

Vychovatelky ŠD

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 1. 2023

Čipy k výdeji obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče,

k výdeji obědů ve školní jídelně je nutné prokázat uhrazený oběd čipem. Tímto Vás žádáme, abyste dohlédli na každodenní nošení čipu svého dítěte. Děti navštěvující školní družinu si jej v případě zájmu mohou nechat uložen u vychovatelek ŠD.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a ŠJ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. 1. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu konání voleb prezidenta republiky bude ve dnech 13. 1. a 27. 1. zkrácen provoz školní družiny do 15 hodin. V souvislosti s tím Vás zdvořile žádáme, abyste si své dítě v těchto dnech vyzvedli co nejdříve. Provoz školní družiny bude zajištěn mimo budovu školy.

Vyzvedávání dětí

  • dne 13. 1. nejpozději do 15 hodin v tělocvičně Řepiště
  • v případě konání II. kola voleb dne 27. 1. nejpozději do 15 hodin v Komunitním domě Řepiště

Děkujeme za pochopení.

Vedení ŠD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. 1. 2023

Změna výše úplaty za období leden - červen 2023

Vážení rodiče,

úplata za školní družinu za období leden – červen 2023 ve výši 855 Kč je splatná do 20. 1. na účet školy s číslem 7803 997 002/5500.

upravená částka platí pouze pro školní rok 2022/2023. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata je účastníkovi poměrně snížena. Z tohoto důvodu byla úplata za měsíc únor 2023 (pololetní, jarní prázdniny) vyčíslena na 105 Kč.

Do poznámky uveďte: jméno + příjmení žáka, ŠD

Vedení ŠD

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15. 8. 2022

Vážení zákonní zástupci,

informujeme Vás o změně čísla účtu, na který bude ZŠ přijímat úhradu úplaty.

Od srpna 2022 bude ZŠ přijímat platby za školní družinu a kroužky při školní družině výhradně na účet s č. 7803 997 002/5500.

Žádáme Vás tímto o včasnou úpravu trvalého příkazu. Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem vedení ZŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. 7. 2021

Vážení rodiče, 

od 1. 9. 2021 bude úplata za školní družinu navýšena

na 150 kč za měsíc.

První platba za období září - prosinec 2021 ve výši 600kč je splatná do konce září 2021, druhá platba za období leden - červen 2022 ve výši 900kč je splatná do konce ledna 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina

Činnost ranní družiny je určena pro žáky přihlášené k docházce do školní družiny. V ojedinělých případech a po předešlé domluvě, se mohou účastnit ranní ŠD i žáci, kteří nejsou přijati k docházce do ŠD (zákonní zástupci musí o tuto skutečnost písemně požádat). Všichni účastníci musí dodržovat níže uvedená pravidla provozu.

Provoz zařízení: 6:00 – 7:20 (vstup bočním vchodem ŠD)

Pozdější příchod již nebude považován za příchod do ranní ŠD a děti budou muset vyčkat otevření školy v 7:40.

 

Odpolední družina

-          Doporučujeme dětem vhodné oblečení pro činnost v herně i venku (vše podepsané)

-          Školní družina nezajišťuje pitný režim – davejte proto dětem dostatek tekutin i na odpoledne.

-          Dětem, které tráví čas v družině dělší dobu, je vhodné dát i odpolední svačinu.

-          Jestliže je doba odchodu dítěte ze ŠD mimořádně jiná, než je uvedeno v zápisovém lístku, musí být toto sděleno písemně, případně e-mailem z e-mailové adresy, která je uvedena ve školní databázi. Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni na telefonické zavolání či sms.

Prosíme rodiče, aby své děti, z bezpečnostních důvodů, doprovázeli pouze ke dveřím, při vyzvednutí ze ŠD vyčkali venku (týká se ranní i odpolední ŠD) a nevstupovali do budovy školy.

 

Uvolňování do kroužku

Děti, které odejdou ze školní družiny do kroužků, se mohou do školní družiny vracet.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V závislosti na délce uzavření ZŠ se bude upravovat výše úhrady školného za pobyt žáků ve školní družině a školním klubu a přeplatky vracet zpět na účty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPONZOŘI - PODĚKOVÁNÍ

Ing. Pavel Stachiv, DRÁŽNÍ REVIZE S.R.O. - OSTRAVA.  Opakovaně daroval školní družině finanční částku pro aktivity školní družiny. Děkujeme.

Děkujeme rodičům Aničky a Borka Konečných Zollezi za jejich soukromý  finanční dar pro školní družinu.

 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava