Družina - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Družina / Aktuality

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

15. 8. 2022

Vážení zákonní zástupci,

informujeme Vás o změně čísla účtu, na který bude ZŠ přijímat úhradu úplaty.

Od srpna 2022 bude ZŠ přijímat platby za školní družinu a kroužky při školní družině výhradně na účet s č. 7803 997 002/5500.

Žádáme Vás tímto o včasnou úpravu trvalého příkazu. Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem vedení ZŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. 7. 2021

Vážení rodiče, 

od 1. 9. 2021 bude úplata za školní družinu navýšena

na 150 kč za měsíc.

První platba za období září - prosinec 2021 ve výši 600kč je splatná do konce září 2021, druhá platba za období leden - červen 2022 ve výši 900kč je splatná do konce ledna 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina

Činnost ranní družiny je určena pro žáky přihlášené k docházce do školní družiny. V ojedinělých případech a po předešlé domluvě, se mohou účastnit ranní ŠD i žáci, kteří nejsou přijati k docházce do ŠD (zákonní zástupci musí o tuto skutečnost písemně požádat). Všichni účastníci musí dodržovat níže uvedená pravidla provozu.

Provoz zařízení: 6:00 – 7:20 (vstup bočním vchodem ŠD)

Pozdější příchod již nebude považován za příchod do ranní ŠD a děti budou muset vyčkat otevření školy v 7:40.

 

Odpolední družina

-          Doporučujeme dětem vhodné oblečení pro činnost v herně i venku (vše podepsané)

-          Školní družina nezajišťuje pitný režim – davejte proto dětem dostatek tekutin i na odpoledne.

-          Dětem, které tráví čas v družině dělší dobu, je vhodné dát i odpolední svačinu.

-          Jestliže je doba odchodu dítěte ze ŠD mimořádně jiná, než je uvedeno v zápisovém lístku, musí být toto sděleno písemně, případně e-mailem z e-mailové adresy, která je uvedena ve školní databázi. Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni na telefonické zavolání či sms.

Prosíme rodiče, aby své děti, z bezpečnostních důvodů, doprovázeli pouze ke dveřím, při vyzvednutí ze ŠD vyčkali venku (týká se ranní i odpolední ŠD) a nevstupovali do budovy školy.

 

Uvolňování do kroužku

Děti, které odejdou ze školní družiny do kroužků, se mohou do školní družiny vracet.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V závislosti na délce uzavření ZŠ se bude upravovat výše úhrady školného za pobyt žáků ve školní družině a školním klubu a přeplatky vracet zpět na účty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPONZOŘI - PODĚKOVÁNÍ

Ing. Pavel Stachiv, DRÁŽNÍ REVIZE S.R.O. - OSTRAVA.  Opakovaně daroval školní družině finanční částku pro aktivity školní družiny. Děkujeme.

Děkujeme rodičům Aničky a Borka Konečných Zollezi za jejich soukromý  finanční dar pro školní družinu.

 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava