Jídelna - Informace
Jste zde: zsrepiste.cz / Jídelna / Informace

Informace

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Informace pro rodiče žáků 1.třídy a nových dětí MŠ a ZŠ

1.9.2022 všichni žáci 1.třídy a nové děi  ZŠ dostanou přihlášky ke stravování, které vyplní a odevzdají,

(pokud tak již neudělali ) nejpozději do 7.9.2022

Žáci, kteří se nebudou stravovat vyplní pouze jméno a napíšou - nestravuje se.

Žáci 1. třídy a noví žáci dostanou čipy k odběru obědů - cena 100,- Kč

a informační lístek s novými přihlašovacími údaji.

Novým dětem MŠ budou také rozdány infomační lístky s přihlašovacími údaji ke stravování.

 

Všichni stávající, kdo se již stravuje, přihlášku nepodává, pouze hlásí případné změny (adresa, číslo účtu, telefonní číslo...)

telefonicky nebo emailem vedoucí školní jídlny.

 

Od 1.9.2022 jsou všicni strávníci automaticky přihlášení ke stravování.

 

 

 

 

 

PLATBA A VÝŠE STRAVNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

Cena stravného a číslo účtu se nemění. Vše zústává stejné, jako školní rok 2021/2022

Navýšení stravného nastane od 1.1.2023, budete včas informováni.

 

Platbu stravného provádějte na níže uvedený účet

nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

(tzn.: stravné na měsíc září 2022 je nutné zaslat nejpozději do 25. 8. 2022).

U platby do poznámky pro příjemce, prosím uveďte:

jméno + příjmení dítěte + třída / oddělení ve školce. (Např.: Jan Novák - 3.A / sluníčko).

Číslo účtu Raiffeisenbank:  264760556/5500

 

 

Výše částky pro zřízení trvalého příkazu školní rok 2022 / 2023:

(platná od 1. 9. 2022)

MŠ ----- Strávníci 3 - 6 let

970,- Kč - celodenní pobyt

770,- Kč - polodenní pobyt

 

MŠ ----- Strávníci 7 - 10 let

1050,- Kč – celodenní pobyt

850,- Kč - polodenní pobyt

 

ZŠ ----- Strávníci 7 - 10 let (1. – 4.roč.)

660,- Kč

 

ZŠ ----- Strávníci 11 let a více (5. roč.)

730,- Kč

NAHLÁŠENÍ POLODENNÍHO STRAVOVÁNÍ NELZE MĚNIT V PRŮBĚHU MĚSÍCE!!!!!!!

 

Ceny stravného:


děti 3 – 6 let / polodenní 35,- Kč, celodenní 44,- Kč
děti 7-10 let / polodenní 38,- Kč, celodenní 47,- Kč

 


děti 7 – 10 let      30,- Kč
děti 11 – 14 let    33,- Kč

 

Cizí strávníci
80,- Kč

 

 
 
 
ZÁLOHY  NA  STRAVNÉ PRO MĚSÍC SRPEN 2022
 
Zálohu na stravné v měsíci srpnu 2022 hradí pouze rodiče, jejichž děti budou navštěvovat mateřskou školu v měsíci srpnu v období Letního provozu
od 8. 8. 2022 – 31. 8. 2022
 
Stravné uhraďte nejpozději do 25. 7. 2022 a to v níže uvedených částkách:
Strávníci 3 – 6 let
770,- Kč – polodenní pobyt 
970,- Kč – celodenní pobyt 
 
 
Strávníci 7 – 10 let
   850,- Kč – polodenní pobyt 
1 050,- Kč – celodenní pobyt 
 

Vrácení přeplatků za stravné ZŠ a MŠ za období leden - červen 2022

Nezapomeňte si zrušit platby k úhradě stravného v období letních prázdnin
a ukončit trvalý příkaz k platbě stravného dětí 5.třídy.

 

 

VRÁCENÍ  ČIPŮ

Prosíme žáky 5.třídy o vrácení čipů do kanceláře vedoucí školní jídelny.

Čipy můžete vracet do konce června od 6 - 14,30h

Lze vracet i během prázdnin, informujte se tel. 724 001 991 na přítomnost vedoucí ŠJ.

Pokud bude čip bez závad, vrátíme Vám zálohu 100,-Kč

Děkujeme.

 

Žáci ZŠ jsou v době jarních prázdnin od 14. - 18.3. 2022 hromadně odhlášení ze stravování.

 

Vrácení přeplatků za stravné ZŠ a MŠ za období srpen - prosinec 2021

Vážení rodiče,

během ledna 2022 Vám budou vráceny na Váš bankovní účet, přeplatky za stravné,

za období srpen - prosinec 2021   

 

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Obědy se odhlašují v pondělky do 7h ráno,

ostatní dny do 14h den předem.

přes portál  estrava.cz

na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonicky: 724 001 991

 

Neplánovaná nepřítomnost:

První den nepřítomnosti dítěte považujeme za pobyt v zařízení,

čili strava je poskytována a rodič si může oběd vyzvednout v jídlonosiči

ve školní jídelně od 11.30 – 11.50h

Za neodebranou nebo řádně neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada a je považována za odebranou.
V případě, že dítě po prvním dni neplánované nepřítomnosti NEBUDE řádně odhlášeno,
bude strava považována za odebranou a účtována jako strava NEDOTOVANÁ!!!

 

 

 

 

 

 

 

PLATBA A VÝŠE STRAVNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

Platbu stravného provádějte na níže uvedený účet

nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

(tzn.: stravné na měsíc září 2021 je nutné zaslat nejpozději do 25. 8. 2021).

U platby do poznámky pro příjemce, prosím uveďte:

jméno + příjmení dítěte + třída / oddělení ve školce. (Např.: Jan Novák - 3.A / sluníčko).

Číslo účtu Raiffeisenbank:  264760556/5500

 

 

Výše částky pro zřízení trvalého příkazu školní rok 2021 / 2022:

(platná od 1. 9. 2021)

MŠ ----- Strávníci 3 - 6 let

970,- Kč - celodenní pobyt

770,- Kč - polodenní pobyt

 

MŠ ----- Strávníci 7 - 10 let

1050,- Kč – celodenní pobyt

850,- Kč - polodenní pobyt

 

ZŠ ----- Strávníci 7 - 10 let (1. – 4.roč.)

660,- Kč

 

ZŠ ----- Strávníci 11 let a více (5. roč.)

730,- Kč

NAHLÁŠENÍ POLODENNÍHO STRAVOVÁNÍ NELZE MĚNIT V PRŮBĚHU MĚSÍCE!!!!!!!

 

 

 

Ceny stravného:


děti 3 – 6 let / polodenní 35,- Kč, celodenní 44,- Kč
děti 7-10 let / polodenní 38,- Kč, celodenní 47,- Kč

 


děti 7 – 10 let      30,- Kč
děti 11 – 14 let    33,- Kč

 

Cizí strávníci
80,- Kč

Finanční limity na nákup potravin:

MŠ ----- Strávníci 3 - 6 let

přesnídávka 10,- Kč

oběd 25,- Kč

svačina 9,- Kč

CELKEM 44,- Kč / polodenní 35,- Kč

MŠ ----- Strávníci 7 - 10 let

přesnídávka 11,- Kč

oběd 27,- Kč

svačina 9,- Kč

CELKEM 47,- Kč / polodenní 38,- Kč

ZŠ ----- Strávníci 7 - 10 let

oběd 30,- Kč

ZŠ ----- Strávníci 11 - 14 let

oběd 33,- Kč

Nedotovaná strava: (V případě, že dítěti nebyla řádně odhlášena strava je k ceně obědu přičítána částka 43,- Kč)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 7. 2021

Vratky přeplatků za stravné ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

vratky za stravné budou zaslány na váš účet během měsíce srpna 2021.

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
ZÁLOHY  NA  STRAVNÉ PRO MĚSÍC SRPEN 2021
 
Zálohu na stravné v měsíci srpnu 2021 hradí pouze rodiče, jejichž děti budou navštěvovat mateřskou školu v měsíci srpnu v období Letního provozu od 9. 8. 2021 – 31. 8. 2021.
 
Stravné uhraďte nejpozději do 25. 7. 2021 a to v níže uvedených částkách:
 
Strávníci 3 – 6 let
595,- Kč – polodenní pobyt (17 x 35,- Kč)
748,- Kč – celodenní pobyt (17 x 44,- Kč)
 
 
Strávníci 7 – 10 let
646,- Kč – polodenní pobyt (17 x 38,- Kč)
799,- Kč – celodenní pobyt (17 x 47,- Kč)
 
 
................................................................................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,
 
od září 2021 budeme ve školní jídelně vařit bezlepkovou a bezlaktózovou dietu. 
Rádi bychom zjistili, kolik strávníků bude mít o tento způsob stravování zájem. 
Jedná se o zdravotní diety -  nárok tedy vzniká strávníkovi, který doloží lékařské potvrzení o celiakii nebo intoleranci lepku nebo potvrzení o intoleranci mléka a mléčných produktů.
Zájem o dietní stravování, prosím posílejte do 28.6.2021 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................
 
OZNÁMENÍ  PRO  RODIČE
 
Obědy neočekávaně odhlášených dětí budou vydávány
 
 VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.
 
Obědy jsou vydávány V DOBĚ URČENÉ PRO VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ a to:
 
od 11:30 do 11:50 hod.
 
V JINOU DOBU NEBUDOU OBĚDY VYDÁNY
 

 

...................................................................................................................................................................................................................................

Záloha na stravné pro měsíc srpen 2020

......................................................................................................................................................................................................................................

Školní rok 2020 / 2021

Změna výše stravného od září 2020

 

Platba a výše stravného pro školní rok 2020/2021

Odhlašování stravy

Pravidla stravování

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravování seniorů bude do 17. 7. 2020 zajišťovat Restaurace U Máně.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz jídelny přes Vánoce

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás informovat, že školní jídelna bude mít od 21. 12. 2019 ZAVŘENO. Znovu začneme vařit od pondělí 6. 1. 2020.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2019 / 2020

 

Platba stravného pro školní rok 2019/2020

Odhlašování stravy

Pravidla stravování

Vrácení přeplatků
                      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 1. 7. 2019 - 8. 7. 2019 bude jídelna uzavřena.

Probíhá SANITAČNÍ  TÝDEN.

Vařit začneme opět 9. 7. 2019

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2018 / 2019

 

Platba stravného pro školní rok 2018/2019

Odhlašování stravy

Pravidla stravování

Vrácení přeplatků
                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ode dne 20.4.2018 platí nový Dodatek č. 5 k řádu školní jídelny, který upravuje výdej obědů a informuje o novém evropském nařízení GDPR. (O této skutečnosti byli rodiče informováni na třídních schůzkách dne 18. 4. 2018)

 

Žáci navštěvující ŠD mají možnost ponechat svůj čip u vychovatelek. Čip dětem bude vždypřed odchodem na stravu vydán. Po obědě žák čip opět odevzdá vychovatelce. 

Žáci, kteří chtějí tuto možnost využívat, musí čip označit, aby nedocházelo k záměně(kroužek s jmenovkou, visačkou, aj.)

Žáci také mají k dispozici školní uzamykatelné skříňky, kde mohou čipy ponechat. 

                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin, jsme nuceni od 1. 9. 2017navýšit cenu stravného. Rozpis stravného naleznete níže pod odkazem Platba stravného - školní rok 2017/2018.

Žádáme Vás tímto o úpravu trvalých příkazů tak, aby stravné od srpna 2017 (záloha na měsíc ZÁŘÍ 2017), byla již dle nového rozpisu.

Děkujeme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řád školní jídelny - platný od 10. 1. 2015

Dodatek č. 1 k řádu školní jídelny - platný od 1. 9. 2015

Dodatek č. 2 k řádu školní jídelny - platný od 1. 2. 2015

Dodatek č. 3 k řádu školní jídelny - platný od 1. 9. 2016

Dodatek č. 4 k řádu školní jídelny - platný od 1. 9. 2017

Dodatek č. 5 k řádu školní jídelny (výdej obědů, GDPR) - platný od 20. 4. 2018

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

 

Platba stravného - školní rok 2017 / 2018

 

Odhlašování stravy - školní rok 2017 / 2018

 

Pravidla stravování - školní rok 2017 / 2018

 

Vrácení přeplatků ve školním roce 2016 / 2017

Vrácení přeplatků ve školním roce 2017 / 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava