Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Aktuality

Testování žáků

Pro případné dotazy rodičů k testování dětí:https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Rotační výuka od 12.4.2021

Informace k rotační výuce zde

Režim ZŠ po ukončení nouzového stavu

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na škole. Opatření v ZŠ se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  Tabulka_PES_školství.pdf 

Informace o karanténě

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nařízení karantény pro žáky naší školy.

  • Žáci 3. A a všichni žáci navštěvující družinu musí být ode dnešního dne 13. 10. do pátku 16. 10. včetně v karanténě.
  • Karanténa se vztahuje pouze na dítě, nikoliv na celou rodinu.
  • Omezte návštěvy a veškeré kontakty dítěte s ostatními lidmi.
  • Děti nesmí hlídat jiný rodinný příslušník mimo nejbližší rodinu.
  • Důsledně zamezte kontaktu dětí s prarodiči a staršími členy domácnosti.
  • Sledujte zdravotní stav, do dne 16. 10. taktéž zdravotní stav všech rodinných příslušníků, se kterými byly děti v kontaktu.
  • Krajskou hygienickou stanici nekontaktujte, v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19 u dítěte nebo v rodině kontaktujte telefonicky pediatra nebo svého obvodního lékaře.

Ředitelství ZŠ a MŠ Řepiště

 

Informace k uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády bude základní škola v době od 14. 10. do 1. 11. uzavřena. Ve dnech 14. až 23. 10. bude probíhat povinné distanční vzdělávání. Sledujte informace třídních učitelek sdělované prostřednictvím Školy OnLine.

Nošení roušek od 10.9.2020

 

Vážení rodiče,

dnes odpoledne jsme se  z médií dozvěděli informaci, že ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o tom, že od čtvrtku 10. 9. 2020 je opětovně zavedena povinnost nošení roušek mj. ve všech společných prostorách škol a školských zřízeních. Oficiální zprávu jsme prozatím nezískali.

Od 10.9.2020 musí mít žáci, zaměstnanci i ostatní osoby, pohybující  v budově školy zakrytá ústa a nos. Je tedy potřeba, aby žáci měli každý den ve škole minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.

Vedení školy

Hromadné odhlášení stravy

Ve dnech 8. a 10. 9. bude všem žákům hromadně odhlášen oběd z důvodu odstávky elektrické energie. Žádáme rodiče, aby žákům navštěvujícím družinu na tento den připravili větší svačinu.

Kroužky pod školním klubem

Ve školním roce 2020/2021 budou pokračovat kroužky pro žáky školního klubu takto:

Pondělí - Sportovky v tělocvičně 13,00 - 16,00 hodin max. 15 dětí/Bc. Ivana Rodková

Úterý - Dramatický kroužek 13,00 - 16,00 hodin max. 15 dětí/ Veronika Bystroňová, Mgr. Renáta Erdosová

Středa - Vaření 13,00 - 16,00 hodin max. 12 dětí/Bc. Tereza Kornerová

Čtvrtek - Angličtina hrou 13,00 - 16,00 hodin max. 15 dětí/Veronika Bystroňová

Pátek - Sborový zpěv 12,00 -15,00 hodin max. 15 dětí/ Mgr. Oldřiška Honsová

 

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava