Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Aktuality

ZŠ Karanténa vybraných žáků 31. 1.

 

Vážení rodiče, 

v pátek 28. 1. byli vybraní žáci v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Rodiče těchto žáků byli informováni prostřednictvím Školy Online, současně obdrží informační zprávu zaslanou KHS o délce karantény. Z důvodu přetížení KHS bude informační sms zasílána se zpožděním.

Vyčkejte tedy prosím pokynů od KHS.

Žádáme Vás o odhlášení stravy u vedoucí školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ

ZŠ Karanténa vybraných žáků ŠD

Vážení rodiče, 

ve dnech 25. 1. a 26. 1. byli vybraní žáci v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Rodiče těchto žáků byli třídními vyučujícími prostřednictvím Školy Online informováni. současně obdrží informační zprávu zaslanou KHS o délce karantény. 

Vyčkejte tedy prosím pokynů od KHS.

Pokud bude karanténa dětí zasahovat do pracovních dní, žádáme Vás o odhlášení stravy u vedoucí školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ

 

ZŠ Karanténa vybraných žáků

Vážení rodiče, 

v pondělí 24. 1. 2022 byly vybrané děti v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Rodiče těchto dětí byli informování třídní učitelkou.

Děti jsou v karanténě ode dnešního dne 25. 1. do soboty 29. 1. 2022 včetně. Vyčkejte prosím na informační sms zaslanou Krajskou hygienickou stanicí.

Jestliže Vaše dítě nevykazuje žádné příznaky onemocnění Covid-19, v pondělí 31. 1. může opět nastoupit do ZŠ. Při vstupu bude vyučujícími ověřen zdravotní stav dítěte. 

Jestliže se u Vašeho dítěte příznaky vyskytují, kontaktujte prosím pediatra.

Žádáme Vás o odhlášení stravy.

Děkujeme za pochopení.

MŠ Karanténa ve třídě Sluníčko

Vážení rodiče, 

ve středu 19. 1. 2022 proběhl ve třídě Sluníčko kontakt s pozitivně testovanou osobou. Děti, které byly v tento den ve třídě přítomny, jsou nyní v karanténě. 

Jestliže Vaše dítě nevykazuje žádné příznaky onemocnění Covid-19, pětidenní karanténa je ukončena v pondělí 24. 1., tedy v úterý 25. 1. může Vaše dítě opět nastoupit do MŠ. Při vstupu bude vyučujícími ověřen zdravotní stav dítěte. 

Jestliže se u Vašeho dítěte příznaky vyskytují, kontaktujte prosím pediatra.

Děkujeme za pochopení.

Karanténa žáků 4. a 5. ročníku

Vážení rodiče,

vybraní žáci 4. a 5. ročníku byli v pondělí 10. 1. v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tedy je jim nařízena karanténa. Od včerejšího dne se mění podmínky karantény, věnujte tedy pozornost informační zprávě od KHS, která Vám bude doručena na Váš mobilní telefon.

Po konzultaci s KHS Vás informujeme, že v současné době není osobám v karanténě nařízeno podstoupit PCR test. Monitorujte tedy zdravotní stav svého dítěte. Jestliže bude dítě bez příznaků, je mu karanténa ukončena po 5 dnech v sobotu 15. 1. 2022, v pondělí 17. 1. 2022 může nastoupit do školy. V případě, že se u Vašeho dítěte vyskytnou zdravotní obtíže, kontaktujte pediatra, do školy s příznaky nastoupit nemůže.

Ohledně zadaných úkolů k vypracování budete kontaktováni vyučujícími zprávou v elektronické žákovské knížce Škola Online.

Strava žákům nebude odhlášena hromadně, obědy je nutné odhlásit dle běžného postupu.

Děkujeme za pochopení.

Úhrada úplaty ŠD, ŠK

Vážení rodiče, 

připomínáme úhrady úplat za ŠD a ŠK splatné do 31. 1. 2022:

školní družina: období leden - červen 2022 = 900,-  (6x 150,-) 

školní klub: období leden - květen 2022 keramika = 1 000,- (5x 200,-), vaření = 500,- (5x 100,-)

Aktualizace - Karanténa vybraných žáků ZŠ

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že z důvodu pozitivního záchytu byla vybraným žákům z 1., 2., 3. a 4. ročníku nařízena karanténa. Zákonní zástupci na svůj mobilní telefon obdrží eŽádanku, se kterou navštíví libovolné odběrové místo, kde dítě podstoupí PCR test.

Žádáme Vás, abyste při termínu absolvování PCR testu a délky karantény dbali pokynů KHS z informační zprávy.

Od 10. 1. do 13. 1. nebudou v rámci školní družiny probíhat kroužky.

Děkujeme za pochopení.

Povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás upozornit na novou povinnost zákonných zástupců nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu dítěte v případě testování ve škole nebo nákazy v rámci rodiny.

Děkujeme.

 

Testování žáků ZŠ od 3. 1. 2022

testování_leták_pro_rodiče.pdf

Vážení rodiče,

dne 22. prosince 2021 vláda ČR schválila mimořádné opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022.

V příloze výše naleznete všechny potřebné informace.

Dne 3. ledna 2022 na základě souhlasu zákonných zástupců proběhne v ZŠ Řepiště také bezplatné RT-PCR testování s neinvazivním odběrem z úst provedené profesionálními zdravotníky.

Plavecký výcvik pro žáky 2., 3. ročníku

Informace k plaveckému výcviku:

Termín: 9. 2. - 20. 04. 2022 (středy od 8,30-10,00)  
Místo: 11. ZŠ F-M
Cena celkem: 1.500 Kč (výuka plavání 1.100,- + doprava 400,-)
Platba na účet nejpozději do 24. 01. 2022
č.ú. 181 252 679/5500
Variabilní symbol: 24012022
Do poznámky pro příjemce připsat jméno žáka + ročník

Copyright © 2014 - 2021 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava