Základní škola - Projekty
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola / Projekty

Projekty

 

Školní rok 2022/2023  

 

  Spolupráce s organizací WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., díky které mohou ve školním roce 2022 - 2023 docházet na oběd všechny děti.W4W logo 2022 piktogram 


Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola bude i nadále pokračovat v zapojení v projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Podobně pokračujeme i v projektu Mléko do škol, ve kterém mají žáci garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. S doplatkem mohou odebírat i ochucené mléčné výrobky. Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součástí projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků. I tento projekt je určen žákům základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. 

Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ze dne 31. 8. 2022 se upravují podmínky pro projekty OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL: nárok na odebírání produktů z obou projektů budou mít pouze žáci 1. stupně ZŠ včetně přípravných tříd. Závoz se bude uskutečňovat pouze 1 x měsíčně.

zelenina do škol  


Šablony pro Řepiště III

V lednu tohoto školního roku ukončí Základní škola a mateřská škola realizaci aktivit  projektu Šablony pro Řepiště III, registračního čísla  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202 a čerpání finanční dotace ve výši 669 399,- Kč. Z těchto prostředků jsou hrazeni školní asistenti, besedy, tandemová výuka a projektové dny v ZŠ a MŠ.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz


 logo EU

I v tomto školním roce budeme spolupracovat v projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 jako partner Střední zahradnické školy Ostrava p.o. Žáky 5. ročníku čeká závěrečný workshop v prostorách praktické výuky SZŠ.


 Naše škola pokračuje v programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL -  realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Tento program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

logo douč.1 logo douč.2      logo douč.3


  Školní rok 2021/2022    

Mezigenerační projekty: Mezigenerační_spolupráce_se_úspěšně_rozšiřuje.pdf


Naše škola se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL -  realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Tento program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

                          logo douč.1                   logo douč.2                 logo douč.3


Šablony pro Řepiště III

Základní škola a mateřská škola pokračují v realizaci aktivit  projektu Šablony pro Řepiště III, registračního čísla  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202 a čerpání finanční dotace ve výši 669 399,- Kč. Z těchto prostředků jsou hrazeni školní asistenti, besedy a projektové dny v ZŠ a MŠ. Projekt bude ukončen k 31.1.2023. 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz


PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V tomto školním roce jsme získali finanční dotaci na náš projekt Dobronauti: Zpátky v čase. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

logo MSK 

 

 

článek: Dotační_program_Moravskoslezského_kraje.pdf 


Mateřská škola i v tomto školním roce realizuje projekty podpořené Nadací OKD Srdcovkalogodesign srdcovka 2013 v10 5 BW final


 

Atletika hravě ve škole a školce

  unnamed

Projekt se uskutečňuje na základě Výzvy Národní sportovní agentury „Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ pro rok 2021“


Odborné učebny ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192/37

jako partner projektu

MMR ČR                     EU


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

jako partner Střední zahradnické školy Ostrava p.o.

logo EU


Školní rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola od 1.2.2021 zahajuje realizaci aktivit v projektu Šablony pro Řepiště III, registračního čísla  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202 a čerpání finanční dotace ve výši 669 399,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeni školní asistenti, besedy a projektové dny v ZŠ a MŠ. Projekt bude ukončen k 31.1.2023.


  

Školní družina je zapojena do projektu Celé česko čte dětem.

Více informací o projektu naleznete zde: www.celeceskoctedetem.cz


 

Nadále pokračujeme v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol