Základní škola - Klub rodičů
Jste zde: zsrepiste.cz / Základní škola / Klub rodičů

Klub rodičů

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

První schůzka vedení školy a zástupců rodičú se konala 21.9. 2016 v budově školy. Zde byla domluvena spolupráce na školních akcích, výše příspěvků rodičů, organizace akce - nadílka od Mikuláše a termíny dalšího střetnutí.

Termín druhé schůzky zástupců školy a rodičů byl s ohledem na termín Maškarního reje naplánován na 25.1.2017.

Třetí schůzka je plánována na 22.3. v 16,00 hodin v budově ZŠ. Společná akce rodičů a školy - Pálení čarodejnic.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Úvodní schůzka vedení školy a zástupců rodičú se konala 16.9. 2015 v budově školy. Zde byla domluvena spolupráce na školních akcích, výše příspěvků rodičů a termín dalšího střetnutí.

Příspěvky na rok 2015/2016 - za jedno dítě/žáka bude vybírán ve výši 300,- Kč na školní rok, za dvě a více dětí/žáků 400,- Kč na školní rok. Příspěvky budou vybírány v hotovosti třídními učiteli do 31.10., poté předány klubu rodičů. Termín další schůzky - 25.11.2015 v 17,00 hodin.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

První letošní schůzka vedení školy s rodiči dětí MŠ a žáků ZŠ se konala 21.10. v 16,00 hodin v budově školy. Na tomto setkání byla domluvena další spolupráce dobrovolníků z řad zákonných zástupců dětí a žáků na akcích školy (lampiónový průvod, mikulášská nadílka, maškarní rej, pálení čarodejnic, pohádkový les aj.). Dále se vedení klubu rodičů usneslo na výši příspěvku na rok 2014/2015 takto - za jedno dítě/žáka bude vybíráno 300,- Kč na školní rok, za dvě a více dětí/žáků 400,- Kč na školní rok. Příspěvky budou vybírány v hotovosti třídními učiteli do 15.11., poté předány klubu rodičů.

Uvítáme další ochotné a vstřícné rodiče dětí a žáků, kteří by nám pomáhali s organizací akcí pro ZŠ a MŠ. Dejte o sobě vědět vedení školy, nebo kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Janu Nožičkovou. Děkujeme!

Školní rok 2013/2014

Schůzka rodičů s vedením ZŠ a MŠ se uskutečnila ve středu 9.10.2013 v 17,00 hodin. V tomto školním roce nastal úbytek spolupracujících rodičů, proto klub vyzývá rodiče žáků kteří chtějí škole pomáhat s organizací kulturních akcí, aby se dostavili na společnou schůzku dne 20.11.2013 v 16,00 hodin do budovy ZŠ. Klub dále rodičů sděluje, že na školní rok 2013/2014 se vybírá příspěvek 100 Kč na žáka (dítě). Pokud jsou v ZŠ a MŠ dva a více sourozenců (děti, žáci), potom činí příspěvek 200 Kč za oba (všechny). Klub rodičů žádá zákonné zástupce o úhradu do konce listopadu a to v hotovosti pedagogům ZŠ a MŠ. Vybrané finance budou použity na mimoškolní akce a dárky pro děti (Mikuláš, Den dětí, maškarní ples, zahradní slavnost).

Školní rok 2012/2013

Schůzka rodičů s vedením ZŠ a MŠ se uskutečnila ve středu 10.10.2012 v 16,00 hodin v budově základní školy.

Klub rodičů sděluje, že na školní rok 2012/2013 se vybírá příspěvek 300 Kč na žáka (dítě). Pokud jsou v ZŠ a MŠ dva sourozenci (děti, žáci), potom činí příspěvek 200 Kč za jednoho. Jestliže máte v naší p.o. 3 a více dětí - sourozenců, příspěvek je 150Kč za jednoho. Klub rodičů prosí zákonné zástupce o úhradu do konce října a to v hotovosti pedagogům ZŠ a MŠ. Vybrané finance budou použity na mimoškolní akce a dárky pro děti (Mikuláš, Den dětí, maškarní ples, zahradní slavnost).

Klub rodičů vyzývá rodiče dětí a žáků, kteří mají zájem nezávazně spolupracovat se školou a školkou, aby se dostavili na krátkou informační schůzku 14. 11. 2012 v 16,00 hod. do budovy školy (před konzultacemi). Jedná se převážně o výpomoc při organizaci mimoškolních akcí během šk. roku, zajišťování drobných dárků dětem a žákům apod.  

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava