Mateřská škola - Zápis do MŠ
Jste zde: zsrepiste.cz / Mateřská škola / Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí: Rozhodnutí_o_přijetí_do_mš_2018.pdf

Rozhodnutí o přijetí: Rozhodnuti_ms_o_prijeti_2017.pdf

Zápis do MŠ Řepiště pro školní rok 2019/2020 se koná 9.5.2019 v době od 8.00 do 16:00 hodin na adrese Bratří Musálků 249.

            Co nabízíme:

-        vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem „Ve zdraví je síla“

-        aktivity a činnosti pro všestranný rozvoj dětí

-        tvořivá odpoledne s rodiči

-        vlídné a vstřícné prostředí

-        logopedický kroužek

-        kroužek flétny

 

Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:

- žádost o přijetí (je dostupná v budovách školy a na webových stránkách www.zsrepiste.cz)

- občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, o pěstounství…)

- rodný list dítěte

- potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání), na evidenčním listu MŠ

- v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

- v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ                                                             

      Těšíme se na vás!

 

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava