Mateřská škola - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Mateřská škola / Aktuality

AKTUALITY

 

 

Projekt: Obědy do škol II.

 

Vážení rodiče, naše ZŠ a MŠ se ve školním roce 2018/2019 zapojí do projektu Obědy do škol. Pobíráte-li dávky hmotné nouze v měsíci květen nebo červen 2018 a Vaše dítě je ve věku 3 – 15 let, dostavte se během těchto měsíců (květen a červen) na úřad práce, kde můžete v případě zájmu sepsat zapojení do projektu. 

Na základě této sepsané smlouvy bude Vaše dítě dostávat obědy od září 2018  v naší školní jídelně po dobu celého příštího školního roku zdarma. Do projektu mohou být zařazeny pouze děti, které byly ověřeny úřadem práce. Zapojení do projektu bude platné pro celý následující školní rok 2018/2019 bez ohledu na případné další změny (např. pozbytí nároku na dávky v hmotné nouzi).

V Řepištích 27/4/2018

 

Mgr. Martina Bastová, ředitelka školy


 

PODĚKOVÁNÍ

Manželům Petrovým za finanční sponzorský dar v hodnotě 6.000,- Kč. Dětem ze třídy Motýlek, byl zakoupen nový nábytek a kinetický písek.


Paní Řehové za sponzorský dar v hodnotě 2.000,- Kč pro děti třídy Beruška, ze kterého byly zakoupeny hračky pod vánoční stromeček.


 Panu Ševčíkovi za sponzorský dar - autobus do Olympijského parku v Ostravě zdarma.

                                                                       - autobus do Dinoparku pro děti třídy Beruška

         Děkujeme paní Gottwaldové za zaplacení vstupenek do Dinoparku pro děti třídy Beruška

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018

Informace o zařazení dětí do tříd budou poskytnuty ve třídě Sluníčko.

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí se bude konat  22.8.2018 v 16:00 hodin v budově MŠ, ve třídě Sluníčko. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí!

NOVĚ PROVOZ  MŠ:   6:00 - 16:30 hodin
 

Kontakty:

Základní škola: 558 671 940

Jídelna: 724 001 991

1. Třída "Sluníčko": 558 431 314

2. Třída "Motýlek": 558 640 385

3. Třída "Beruška": 728 765 132


Úplata:

Úplatu na školní rok 2018/2019, posílejte obvyklým způsobem – trvalým příkazem a to vždy nejpozději do 5. dne v daném měsíci, ve výši 400,- Kč. První úplata se hradí v září 2018. Osvobozeni od této úplaty jsou rodiče předškolních dětí, které v tomto školním roce mají vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky. Číslo účtu pro zasílání úplaty: 181252679/0300.

 

Do MŠ děti potřebují:


1.Třída Sluníčko:
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku,zubní kartáček, zubní pastu náhradní oblečení

2,Třída Motýlek:  
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, zubní kartáček,zubní pastu, náhradní oblečení

3.Třída Beruška:
       - oblečení do třídy, pyžamo s poutkem, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, zubní kartáček, zubní pastu, náhradní oblečení dle uvážení

       - oblečení do tělocvičny (teplákovou soupravu, tričko s krátkým rukávem, jarmilky nebo
         tenisky s bílou podrážkou, vše prosíme dát podepsané do malého batůžku nebo
         igelitové tašky do přihrádky v šatně)
     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
od příštího školního roku 2016/2017 bude asi největší změnou v naší mateřské škole zřízení dvou tzv. heterogenních tříd, tedy tříd věkově smíšených. Pouze předškolní děti budou ve třídě homogenní , a to z důvodu intenzivní přípravy na vstup do základní školy.
Níže se prosím seznamte s důvody, které nás k tomuto kroku vedly. Věříme, že i vy brzy poznáte výhody, který tento model bude poskytovat vašim dětem.


Vysvětlení pojmů:
Homogenní třída:  třída, ve které jsou stejně nebo podobně staré děti.
Heterogenní třída:  tzv. třída smíšená, to znamená, že jsou ve třídě děti ve věku od 2 - 5 let.

 

Proč jsme se v naší mateřské škole rozhodli pro model „smíšených tříd“?
O opodstatněnosti a smysluplnosti heterogenních tříd v mateřské škole již v dnešní době nelze pochybovat. Model heterogenních tříd vychází z obecné pedagogiky 20. století a nového pojetí dítěte a také z celkové proměny společnosti. K dnešnímu dni je to model, který je ověřený v ČR 20 lety praxe a je odborníky prosazovaný a doporučovaný.
Dalším faktorem je přijímání dětí mladších 3 let. Není tak možné naplnit třídu na kapacitu 28 dětí starých 2,5 – 3 roky. Péče o tyto děti v jedné třídě by byla nemožná. Ani vybavení třídy herními prvky není pro takovou věkovou skupinu ideální. Nemáme 28 stejných aut či kočárků a víte sami, že takto malé děti chtějí to, co mají ostatní.


V tomto školním roce u nás v MŠ proběhla úspěšná inspekce, která nám doporučila zřízení heterogenních tříd.
• Heterogenní třídy jako nástroj pro zdravý průběh adaptace nováčka - klidnější a kratší  
  adaptační období.
• Starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti ve svém chování a postojích.
• Potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech.
• Společné soužití mladších a starších dětí jako prostředek pro rozvoj sounáležitosti, 
  soucítění, ohleduplnosti, vzájemné tolerance.
• Probuzení přirozené sociální potřeby spolupráce - pomoc starších dětí v sebeobslužných
  návycích a dovednostech, upevňování hygienických návyků, rozvoj kulturních návyků.
• Vzájemnou komunikací získávají mladší děti poznatky o okolním světě, rozšiřují si slovní
  zásobu, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost.
• Mladší děti získávají dovednosti a návyk chování, které jim umožňuje správně reagovat
  v různých situacích.
• V kontaktu s mladšími dětmi jsou citově uspokojováni jedináčci z rodiny nebo děti, které
  nemají schopnost uplatnění své dovednosti mezi svými vrstevníky.
• Rozvíjení úcty k osobním hodnotám ostatních, jako je pravdomluvnost, solidarita.
• Vytváření kladných citových vlastností mezi dětmi, starší děti jako vzor (napodobování
  situací jako v rodině).


Rozdělení dětí do tříd:
Děti budeme rozřazovat do tříd na základě vlastního pozorování a poznatků o dětech tak, aby byla jejich vrstevnická  skupina  co nejrovnoměrněji  zastoupena.


Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Připravované akce

Školní rok 2018/2019

Září

11.9.2018 Výlet na Frýdecký zámek (třída Beruška)

18.9.2018 Loučení s létem, Švestkobraní (školní zahrada od 15,30 hodin)

20.9.2018 Výlet do ZOO (třída Beruška)

24.9.2018 Aby zoubky byly zdravé (prevence)

25.9.2018 Divadlo v MŠ

Říjen

5.10.2018 Poledníček ve třídě Beruška

11.10. Divadlo v MŠ

16.10.2018 Vánoční focení od 8 hodin

17.10.2018 Dýňohrátky (třída Motýlek)

23.10.2018 Podzimní tvoření (třída Beruška)

Listopad

7.11.2018 Přednáška pro rodiče  PhDr. J. Svobody (Společenský dům U Máně)

9.11.2018 Michal na hraní (Vratimov)

Lampiónový průvod - bude upřesněno

20.11.2018 Divadlo v MŠ

Prosinec

1.12.2018 Rozsvěcování vánočního stromečku s Jarmarkem

4.12.2018 Mikulášská nadílka s Hopsalínem

17.12.2018 Od Adventu k Vánocům - interaktivní divadlo s logopedickým hraním

Leden

18.1.2018 Divadlo v MŠ

19.1.2019 Mistrovství školek Slezské brány (třída Beruška)

30.1.2018 Divadlo v MŠ

Únor 2019

9.2.2019 Maškarní karneval u Máně

Duben 2019

27.4.2019 Pálení čarodějnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava