Mateřská škola - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Mateřská škola / Aktuality

AKTUALITY

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021 zde

Informace k testování dětí pro rodiče: zde

Informace o zpracování osobních údajů - testování v MŠ: zde

 

Vážení rodiče, 

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 je MŠ Řepiště od 1. 3. 2021 uzavřena.

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část naleznete zde: 

https://www.cssz.cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

 

 

Příručka pro rodiče předškoláků: Chystame-se-do-1-tridy-novadida.pdf

 

Poděkování

Velmi děkujeme rodině Honzíka Ondery za krásné vánoční dárky pro děti ve třídě Motýlek.

Děkujeme za hračky paní Skotnicové a Zachariové pro děti ve třídě Beruška

Děkujeme paní Raškové a panu Bednářovi za desinfekci pro děti.

Mockrát děkujeme paní Bončkové a rodičům ze třídy Beruška za sbírku věcí pro útulek pro opuštěné psy

v Dětmarovicích.

Z provozních důvodů je MŠ uzavřena od 21.12. - 3.1.2021

Provoz začne 4.1. 2021

 

Z organizačních důvodů bude MŠ dne 16. 11. uzavřena.

Děkujeme za pochopení. Ředitelství ZŠ a MŠ

 

 Z DŮVODU KARANTÉNY JE MŠ V OBDOBÍ

OD 12. 10. DO 14. 10. UZAVŘENA !!!

 

Informace ke karanténě:

 • Děti musí být ode dnešního dne 9. 10. v karanténě, ta se vztahuje pouze na dítě, nikoliv na celou rodinu.
 • Omezte návštěvy a veškeré kontakty dítěte s ostatními lidmi.
 • Děti nesmí hlídat jiný rodinný příslušník mimo nejbližší rodinu.
 • Důsledně zamezte kontaktu dětí s prarodiči a staršími členy domácnosti.
 • Sledujte zdravotní stav, do dne 14. 10. taktéž zdravotní stav všech rodinných příslušníků, se kterými byly děti v kontaktu.
 • V případě výskytu příznaků nemoci COVID-19 kontaktujte telefonicky pediatra nebo svého obvodního lékaře.
 • V případě, že Vaše dítě a nikdo z rodiny nebude vykazovat známky nákazy, dítě může ve čtvrtek 15. 10. do MŠ opět nastoupit.
 • Informujte ošetřujícího lékaře dítěte o karanténních opatřeních, v případě potřeby Vám vystaví potvrzení o karanténě pro zaměstnavatele.
 • Krajskou hygienickou stanici nekontaktujte, obraťte se výhradně na lékaře.

Ředitelství ZŠ a MŠ Řepiště

 

Informace pro školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začíná 1.9. 2020

Informace o zařazení nových dětí do tříd budou poskytnuty ve třídě Sluníčko v posledním týdnu prázdnin. Můžete zavolat nebo osobně přijít.

PROVOZ  MŠ:   6:00 - 16:30 hodin
 

Kontakty:

Základní škola: 558 671 940

Jídelna: 724 001 991

1. Třída "Sluníčko": 558 431 314, M: 702 061 724

2. Třída "Motýlek": 558 640 385, M: 722 930 802

3. Třída "Beruška": 728 765 132

 

Organizační pokyny ke školnímu roku 2020/2021

 • Nástup dětí do MŠ v obvyklý čas bez povinnosti nosit roušku.
 • Při vstupu bude vizuálně sledován zdravotní stav dětí, měřena teplota.
 • Děti vykazující příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy vpuštěny.
 • Zákonný zástupce vybaví své dítě rouškou uloženou v igelitovém sáčku v šatní skříňce pro případ potřeby.
 • Při pobytu v MŠ budou děti důsledně dodržovat hygienická pravidla.
 • Zákonní zástupci poskytnou MŠ své aktualizované kontakty.
 • Pohyb cizích osob a zákonných zástupců v budově MŠ je omezen, v nutném případě vstup pouze s rouškou zakrývající ústa a nos.
 • V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen neprodleně si své dítě vyzvednout.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění chronického původu (astma, alergie atd.) bude do MŠ vpuštěno pouze s potvrzením praktického nebo odborného lékaře o vyloučení infekčního onemocnění.
 • V případě uzavření třídy dětí plnících povinnou předškolní docházku z důvodu karantény je zákonný zástupce povinen zajistit svému dítěti podmínky pro distanční vzdělávání.


Úplata:

Úplatu na školní rok 2020/2021 posílejte obvyklým způsobem – trvalým příkazem a to vždy nejpozději do 5. dne v daném měsíci, ve výši 400,- Kč. První úplata se hradí v září 2020. Osvobozeni od této úplaty jsou rodiče předškolních dětí, které v tomto školním roce mají vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky. Číslo účtu pro zasílání úplaty: 181252679/5500

 

Do MŠ děti potřebují:


1.Třída Sluníčko:
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení

2,Třída Motýlek:  
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení

3.Třída Beruška:
       - oblečení do třídy, pyžamo s poutkem, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení dle uvážení

       - oblečení do tělocvičny (teplákovou soupravu, tričko s krátkým rukávem, jarmilky nebo
         tenisky s bílou podrážkou, vše prosíme dát podepsané do malého batůžku nebo
         igelitové tašky do přihrádky v šatně)
       

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ otevřena 25.5.2020. Vzhledem k personálním podmínkám dochází k úpravě provozní doby a také k omezení počtu dětí. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu: Provoz_mateřské_školy_od_25_5_2020.pdf. Vyplněná  2 čestná prohlášení jsou podmínkou při návratu dítěte do předškolního zařízení:  Čestné_prohlášení_zaměstnanost.docx, Přiloha_čestné_prohlášení.pdf.

Informace o ošetřovném: Ošetřovné.pdf

Informace k platbám školného za období od 11.3. - 25.5.2020: úplata_za_období_uzavření_mš.pdf

Informace k úhradě školného v době letních prázdnin: Snížení_úplaty_o_prázdninách_2020.pdf

V závislosti na délce uzavření MŠ se bude upravovat výše úhrady školného za pobyt dětí v předškolním zařízení a přeplatky vracet zpět na účty.

Aktuální informace k zápisu dětí  do 1. ročníku Základní školy v Řepištích: Zápis_do_prvního_ročníku_pro_školní_rok_2020_2021.docx

Po dohodě se zřizovatelem příspěvkové organizace dochází od středy 11.3. 2020 (včetně) k uzavření i mateřské školy. Jelikož ZŠ a MŠ je jeden právní subjekt a činnosti obou zařízení jsou úzce propojeny, bude celá organizace uzavřena až do odvolání. V současné době vám nejsme schopni přesně sdělit, jak dlouho toto opatření potrvá. Sledujte proto, prosím, aktuální informace na webu školy.

Děkujeme za pochopení.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Informace MŠMT: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Vyplněné a potvrzené dokumenty "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let...." mohou rodiče vyzvednout ve středu 11.3. během dopoledne v ZŠ, odpoledne u paní místostarostky na obecním úřadě v Řepištích. Ve čtvrtek 12.3. a pátek 13.3. je možnost vyzvednout žádost v době od 8,00 - 11,00 hod. ve školní jídelně, od 12,00 do 14,00 hodin v budově obecního úřadu (po oba dva dny). Předává pouze paní místostarostka. Nikdo jiný ze zaměstnanců OÚ tyto dokumenty nemá, nevyžadujte jejich vydání na podatelně.  

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za sponzorský dar 5.000,- Kč paní Hudákové pro třídu Beruška.

Děkujeme paní Cábové a panu Horkému  za dýně na tvoření pro třídu Beruška.

Děkujeme paní Petrové za sponzorský  dar 3.000,- Kč pro třídu Beruška a 3.000,- Kč pro třídu Motýlek.

 

 

 

 

 

Připravované akce

Školní rok 2020/2021

Září

3.9. Informativní schůzka pro rodiče dětí třídy Beruška (16 hodin)

4.9. Výlet na Bílou (třída Beruška) Šablony 2

7.9. Divadlo v MŠ Šablony 2

9.9.  Výlet do dětského parku v Hlučíně ( třída Beruška) Šablony 2

11.9. Výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích ( třída Beruška) Šablony 2

15.9. Výlet do Valašského muzea v přírodě ( třída Beruška)

16.9. Divadlo v MŠ Šablony 2

16.9. Přednáška pro rodiče -Nebojte se zdravé stravy - Ing. B. Hudáková Janšová (16,30 hod.) 

24.9. Výlet do Dinoparku v Ostravě (třída Beruška)

Říjen

5.10. Přednáška pro rodiče - Školní zralost dítěte Šablony 2 zrušena

12.10. Toulavá kytara s M. Zábranským - hudební pořad pro děti Šablony2 zrušena

14.10.2020 Vánoční focení ( od 8 hodin, třída Beruška) zrušeno

16.10. Exkurze na kozí farmu ( třída Beruška) Šablony 2 zrušena

25.10. Vítání občánků zrušeno

26.10. Přednáška pro rodiče - Phdr. V. Mertin -Výchova bez trestů, děti potřebují hranice Šablony 2 zrušeno

Listopad

3.11. Divadlo v MŠ Šablony2

9.11. Divadlo v MŠ Šablony2

23.11. Vánoční focení /v 8,00 hod.)

18.11. Toulavá kytara s M. Zábranským Šablony2

20.11. Michal na hraní Vratimov zrušeno

25.11. Divadlo v MŠ

Prosinec

3.12. Mikulášdká s Hopsalínem zrušeno

14.12. Divadlo v MŠ

Leden 

13.1. Zimní muzikohrátky -zrušeno

25.1. Hurá sníh, pojedeme na saních - divadlo v MŠ -zrušeno

28.1. Sněhulákiáda v MŠ (všechny třídy, dopoledne)

Únor

24.2. Maškarní karneval v MŠ (všechny třídy, dopoledne)

 

 

 

 

Školní rok 2019/2020

Září

4.9.2019 Informativní schůzka s rodiči v 16 hod. ( jen třída Beruška)

6.9.2019 Výlet do ZOO v Ostravě (třída Beruška)

11.9.2019 Bramboriáda na školní zahradě s rodiči od 15,30 hod.

19.9.2019 Exkurze do Marlenky ( třída Beruška )

24.9.2019 Výlet na Hukvaldy

30.9.2019 Divadlo v MŠ" Dědeček hříbeček"

Říjen

3.10. Beseda v knihovně (Berušky)

4.10. 1. lekce Malá technická univerzita (Berušky)

4.10.2019 Poledníček s paní M.Zajíčkovou (třída Motýle)

8.10.2019 Vánoční focení od 8 hodin

11.10.2019 2. lekce MTU (třída Beruška)

13.10.2019 Vítání občánků ( třída Beruška) ve 14,00 hodin

17.10.2019 Podzimní tvoření s rodiči ( třída Beruška, od 15,30 hodin)

21.10.2019 Zvířátkové muzikohrátky

23.10.2019 Halloween v MŠ dopoledne (všechny třídy)

23.10.209 Podzimní tvoření s rodiči (třída Motýlek, 14,15 - 16,00)

Listopad

1.11.2019 3. lekce MTU (třída Beruška)

8.11.2019 Lampiónový průvod - odchod od tělocvičny v 17,00 hdin

20.11.2019 Michalovi Mazlíčci ( KS Vratimov) 

30.11.2019 Vánoční Jarmark

Prosinec

2.12.2019 Divadlo loutek v Ostravě, "Jak šlo vejce na vandr" (třída Sluníčko, Motýlek)

2.12.2019 Interaktivní divadlo Abrakamuzika - "Umím se chovat" Společenský dům U Máně od 10 hodin (třída Beruška)

3.12.2019 Mikulášská nadílka s Hopsalínem (KS Vratimov)

6.12.2019 Mikulášská nadílka v MŠ od 9 hodin.

9.12.2019 O kouzelné vánočce

10.12.2019 Vánoční besídka (třída Sluníčko od 16 hodin)

11.12.2019 Vánoční besídka (třída Motýlek od 16 hodin)

13.12.2019 Vánoční besídka (třída Beruška od 15,30 hodin)

13.12.2019 MTU 5. lekce ( třída Beruška)

Leden

14.1.2020 Tři zlaté vlasy děda vševěda

17.1.2020 MTU 6.lekce (třída Beruška)

23.1.2020 Beseda s paní Polachovou (hasiči)

29.1.2020 Mistrovství školek Slezské brány (třída Beruška) ZŠ Raškovice

30.1. Sněhulakiáda (dopoledne)

Únor

3.2. Zimní pohádka

10.2. - 14.2.2020 Lyžařský kurz

15.2. 2020 Maškarní karneval "U Máně" (15,30 hod,)

17.2. 2020 Divadlo U Máně ( třída Beruška)

24.2. - 28.2.2020 Jarní prázdniny

Březen

9.3. -18.5. Plavání na Olešné -zrušeno

10.3.2020 Prima pokusy

13.3.2020 MTU 7. lekce - zrušeno

24.3. MTU 8. lekce - zrušeno

25.3.2020 Přednáška pro rodiče "Nebojte se zdravé stravy" - zrušeno

27.3.2020 Noc s Andersenem (všechny třídy od 18 hod.) - zrušeno

Duben

3.4.2020 MTU 9. lekce - zrušeno

8.4. Velikonoční zajíček ( dopoledne) zrušeno

14.4. Zajíček a kouzelná pohádka -zrušeno

15.4.2020 Exkurze  policie Dubina - zrušeno

24.4. Čarodějnický slet v MŠ (dopoledne) zrušeno

24.4.2020 MTU 10.lekce - zrušeno

27.4.2020 Přednáška pro rodiče Dětský psycholog Phdr. Václav Mertin "Výchova bez trestů, aneb děti ptřebují hranice" od 16,00 hodin ve třídě Beruška - zrušeno, proběhne na podzim

25.4.2020 Pálení čarodějnic ( areál u tělocvičny) - zrušeno

Květen

5.5. Toulavá kytara s M. Zábranským (hudební pořad) - zrušeno

7.5. Fotografování tříd (od 8 hodin) - zrušeno

20.5. Baví vás Kuk a Cuk - zrušeno

20.5.2020 Přednáška pro rodiče -zrušeno

28.5. Letní radovánky -zrušeno

29.5. Palačinkové odpoledne s MDD - zrušeno

Červen

1.6 - 5.6. Škola v přírodě (třída Beruška) zrušeno

11.6. Průzkumníci v lese -zrušeno

16.6. Čarování se zvířátky (Sluníčko, Motýlek) -zrušeno

14.6.2020 Rozloučení s předškoláky ( Společenský dům "U Máně", 13,00 hodin) -zrušeno

16.6. Ukázka dravých ptáků (u tělocvičny), Berušky -zrušeno

24.6. Výlet na Bílou (40 dětí) -zrušeno, proběhne na podzim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava