Mateřská škola - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Mateřská škola / Aktuality

AKTUALITY

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme manželům Petrovým za finanční sponzorský dar v hodnotě 6.000,- Kč, ze kterého byla zakoupena nová televize a hračky pod vánoční stromeček dětem ze třídy Motýlek.

Děkujeme Jakubovi Matejovi za osvětlení na vánočním jarmarku.

Děkujeme manželům Raškovým za zajištění výtvarné akce "Pískohraní" a její finanční sponzorování v hodnotě 1.400,- Kč pro děti třídy Motýlek.

Děkujeme všem rodičúm, kteří se podíleli na přípravě maškarního karnevalu a přispěli dárečky do tomboly.

Děkujeme panu Bednářovi za finanční obnos pro třídu Sluníčko.

Děkujeme paní Raškové za finanční obnos pro děti třídy Motýlek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018

Informace o zařazení dětí do tříd budou poskytnuty ve třídě Sluníčko.

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí se bude konat  22.8.2018 v 16:00 hodin v budově MŠ, ve třídě Sluníčko. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí!

NOVĚ PROVOZ  MŠ:   6:00 - 16:30 hodin
 

Kontakty:

Základní škola: 558 671 940

Jídelna: 724 001 991

1. Třída "Sluníčko": 558 431 314

2. Třída "Motýlek": 558 640 385

3. Třída "Beruška": 728 765 132


Úplata:

Úplatu na školní rok 2018/2019, posílejte obvyklým způsobem – trvalým příkazem a to vždy nejpozději do 5. dne v daném měsíci, ve výši 400,- Kč. První úplata se hradí v září 2018. Osvobozeni od této úplaty jsou rodiče předškolních dětí, které v tomto školním roce mají vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky. Číslo účtu pro zasílání úplaty: 181252679/0300.

 

Do MŠ děti potřebují:


1.Třída Sluníčko:
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku,zubní kartáček, zubní pastu náhradní oblečení

2,Třída Motýlek:  
       - oblečení do třídy, pyžamo, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, zubní kartáček,zubní pastu, náhradní oblečení

3.Třída Beruška:
       - oblečení do třídy, pyžamo s poutkem, papuče (uzavřené), oblečení na pobyt venku, zubní kartáček, zubní pastu, náhradní oblečení dle uvážení

       - oblečení do tělocvičny (teplákovou soupravu, tričko s krátkým rukávem, jarmilky nebo
         tenisky s bílou podrážkou, vše prosíme dát podepsané do malého batůžku nebo
         igelitové tašky do přihrádky v šatně)
     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
od příštího školního roku 2016/2017 bude asi největší změnou v naší mateřské škole zřízení dvou tzv. heterogenních tříd, tedy tříd věkově smíšených. Pouze předškolní děti budou ve třídě homogenní , a to z důvodu intenzivní přípravy na vstup do základní školy.
Níže se prosím seznamte s důvody, které nás k tomuto kroku vedly. Věříme, že i vy brzy poznáte výhody, který tento model bude poskytovat vašim dětem.


Vysvětlení pojmů:
Homogenní třída:  třída, ve které jsou stejně nebo podobně staré děti.
Heterogenní třída:  tzv. třída smíšená, to znamená, že jsou ve třídě děti ve věku od 2 - 5 let.

 

Proč jsme se v naší mateřské škole rozhodli pro model „smíšených tříd“?
O opodstatněnosti a smysluplnosti heterogenních tříd v mateřské škole již v dnešní době nelze pochybovat. Model heterogenních tříd vychází z obecné pedagogiky 20. století a nového pojetí dítěte a také z celkové proměny společnosti. K dnešnímu dni je to model, který je ověřený v ČR 20 lety praxe a je odborníky prosazovaný a doporučovaný.
Dalším faktorem je přijímání dětí mladších 3 let. Není tak možné naplnit třídu na kapacitu 28 dětí starých 2,5 – 3 roky. Péče o tyto děti v jedné třídě by byla nemožná. Ani vybavení třídy herními prvky není pro takovou věkovou skupinu ideální. Nemáme 28 stejných aut či kočárků a víte sami, že takto malé děti chtějí to, co mají ostatní.


V tomto školním roce u nás v MŠ proběhla úspěšná inspekce, která nám doporučila zřízení heterogenních tříd.
• Heterogenní třídy jako nástroj pro zdravý průběh adaptace nováčka - klidnější a kratší  
  adaptační období.
• Starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti ve svém chování a postojích.
• Potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech.
• Společné soužití mladších a starších dětí jako prostředek pro rozvoj sounáležitosti, 
  soucítění, ohleduplnosti, vzájemné tolerance.
• Probuzení přirozené sociální potřeby spolupráce - pomoc starších dětí v sebeobslužných
  návycích a dovednostech, upevňování hygienických návyků, rozvoj kulturních návyků.
• Vzájemnou komunikací získávají mladší děti poznatky o okolním světě, rozšiřují si slovní
  zásobu, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost.
• Mladší děti získávají dovednosti a návyk chování, které jim umožňuje správně reagovat
  v různých situacích.
• V kontaktu s mladšími dětmi jsou citově uspokojováni jedináčci z rodiny nebo děti, které
  nemají schopnost uplatnění své dovednosti mezi svými vrstevníky.
• Rozvíjení úcty k osobním hodnotám ostatních, jako je pravdomluvnost, solidarita.
• Vytváření kladných citových vlastností mezi dětmi, starší děti jako vzor (napodobování
  situací jako v rodině).


Rozdělení dětí do tříd:
Děti budeme rozřazovat do tříd na základě vlastního pozorování a poznatků o dětech tak, aby byla jejich vrstevnická  skupina  co nejrovnoměrněji  zastoupena.


Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Připravované akce

Školní rok 2018/2019

Září

11.9.2018 Výlet na Frýdecký zámek (třída Beruška)

18.9.2018 Loučení s létem, Švestkobraní (školní zahrada od 15,30 hodin)

20.9.2018 Výlet do ZOO (třída Beruška)

24.9.2018 Aby zoubky byly zdravé (prevence)

25.9.2018 Divadlo v MŠ

Říjen

5.10.2018 Poledníček ve třídě Beruška

11.10. Divadlo v MŠ

16.10.2018 Vánoční focení od 8 hodin

17.10.2018 Dýňohrátky (třída Motýlek)

23.10.2018 Podzimní tvoření (třída Beruška)

31.10.2018 Halloween v MŠ dopoledne (třída Beruška, Sluníčko)

Listopad

7.11.2018 Přednáška pro rodiče  PhDr. J. Svobody (Společenský dům U Máně, od 16,00 hodin)

9.11.2018 Michal na hraní (Vratimov)

9.11.2018 Lampiónový průvod

13.11.2018 Uspávání broučků s opekáním párků (třída Sluníčko)

16.11.2018 Ekologický program "Pestrá příroda"  Ježek (třída Beruška)

20.11.2018 Divadlo v MŠ

28.11.2018 Pískohraní (třída Motýlek, od 9 hodin)

28.11.2018 Beseda v knihovně (třída Beruška)

29.11.2018 Beseda s paní zubařkou (všechny třídy,)

Prosinec

1.12.2018 Rozsvěcování vánočního stromečku s Jarmarkem

4.12.2018 Mikulášská nadílka s Hopsalínem

5.12.2018 Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ dopoledne

5.12.2018 Čertohrátky ( třída Motýlek, dopoledne)

11.12.2018 Vánoční besídka (třída Motýlek, v 15,30)

12.12.2018 Vánoční besídka ( třída Beruška, v 15,30 hod.)

13.12.2019 Vánoční besídka (třída Sluníčko, v 15,30 hod.)

19.12.2018 Od Adventu k Vánocům - interaktivní divadlo s logopedickým hraním

Mateřská škola je v provozu do 21.12.2018

Začátek provozu 3.1.2019

Leden

16.1.2019 Mistrovství školek Slezské brány v Raškovicích (třída Beruška)

18.1.2018 Divadlo v MŠ

23.1.2019 Království sněhuláků (třída Motýlek - dopoledne)

30.1.2018 Divadlo v MŠ

Únor 2019

4.2. - 8.2.2019 Lyžařský kurz na Bílé

9.2.2019 Maškarní karneval u Máně

14.2.2019 Beseda s hasiči (třída Beruška)

18.2. - 22.2.2019 Jarní prázdniny

26.2.2019 Divadlo v MŠ

Březen

1.3.2019 Noc s Andersenem

9.3.2019 Maškarní karneval pro dospělé

12.3.2019 Slet broučků Kouzelník

24.3.2019 Vítání občánků v 15,00 hodin Společenský dům U Máně

25.3. - 27.5.2019 Plavání

26.3.2019 Výlet do Vítkovic Svět techniky

Duben 2019

2.4.2019 Popletené muzikohrátky

4.4.2019 P. Novák - koncert ve Vratimově

10.4.2019 Vynášení Moreny do Ostravice (třída Beruška)

23.4.2019 Starosti vodníka Kuby

25.4.2019 Čarodějnický rej (třída Motýlek - dopoledne)

27.4.2019 Pálení čarodějnic

29.4.2019  Přednáška J. Haldy

Květen

3.5. 2019 Toulavá kytara s M. Zábranským

3.5.2019 Focení dětí od 8 hodin

9.5.2019 Zápis do MŠ od 8 - 16 hodin

22.5..2019 Májová besídka ( třída Berušky, 15,30)

16.5.2019 Májová besídka (třída Motýlek, 15,30)

21.5.2019 Májová besídka (třída Sluníčko)

22.5.2019 Divadlo s logopedickým hraním Cesta kolem světa

29.5.2019 Beseda v knihovně ( 9 hodin)

Červen

3.6. - 7.6.2019 Škola v přírodě (třída Beruška)

11.6.2019 Terezka a její dobrodružství

16.6.2019 Rozloučení s předškoláky

19.6.2019 Setkání s hasiči  (dopoledne)

20.6.2019 Beseda na téma " Jak jsme přišli na svět" (třída Beruška)

22.6.2019 Výlet na Bašku (třída Motýlek)

25.6.2019 Setkání a Ilustrátorem A. Dudkem ( Společenský dům U Máně")

26.6.2019 Výlet na Bílou (Motýlek, Beruška)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava