Družina - Aktuality
Jste zde: zsrepiste.cz / Družina / Aktuality

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

SPONZOŘI- PODĚKOVÁNÍ

Ing. Pavel Stachiv, DRÁŽNÍ REVIZE S.R.O. - OSTRAVA.  Opakovaně daroval školní družině finanční částku pro aktivity školní družiny. Děkujeme.

Děkujeme rodičům Aničky a Borka Konečných Zollezi za jejich soukromý  finanční dar pro školní družinu.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina

Činnost ranní družiny je určena pro žáky přihlášené k docházce do školní družiny. V ojedinělých případech a po předešlé domluvě, se mohou účastnit ranní ŠD i žáci, kteří nejsou přijati k docházce do ŠD (zákonní zástupci musí o tuto skutečnost písemně požádat). Všichni účastníci musí dodržovat níže uvedená pravidla provozu.

Provoz zařízení: 6:00 – 7:40 (vstup bočním vchodem ŠD)

Bočním vchodem ŠD mohou děti do družiny přícházet nejpozdějí do 7:20. Pozdější příchod již nebude považován za příchod do ranní ŠD a děti budou muset vyčkat otevření školy v 7:40.

Odpolední družina

-          Doporučujeme dětem vhodné oblečení pro činnost v herně i venku (vše podepsané)

-          Školní družina nezajišťuje pitný režim – davejte proto dětem dostatek tekutin i na odpoledne.

-          Dětem, které tráví čas v družině dělší dobu, je vhodné dát i odpolední svačinu.

-          Jestliže je doba odchodu dítěte ze ŠD mimořádně jiná, než je uvedeno v zápisovém lístku, musí být toto sděleno písemně. Žáci nebudou z bezpečnostních důvodů uvolněni na telefonické zavolání či sms.

Prosíme rodiče, aby své děti, z bezpečnostních důvodů, doprovázeli pouze ke dveřím, při vyzvednutí ze ŠD vyčkali venku (týká se ranní i odpolední ŠD) a nevstupovali do budovy školy.

Uvolňování do kroužku

V případě, že kroužek probíhající v Řepistích začíná do 15 hodin, bude možné dohodnout, aby děti do kroužku odváděla vychovatelka. Děti, které odejdou ze školní družiny do kroužků, se mohou do školní družiny vracet.

Copyright © 2014 - 2018 Základní a mateřská škola Řepiště Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek Ostrava